Habilitado paso a vehículos de carga por Pericongo