Cultura inició capacitación a gestores culturales del Huila